Další důležitá povinnost prodávajícího/pronajímatele

Při prodeji nebo pronájmu Vašich nemovitých věcí je také někdy povinností prodávajícího doložit kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

prukaz-energeticke-narocnosti

Proč PENB ?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům nemovité věci, tak i  zájemcům o koupi či pronájem domu nebo bytu.

Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné domy, bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby a hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy (energetický štítek) a platnost takového průkazu je 10 let od jeho vyhotovení oprávněným energetickým expertem.  Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd „A“ (Mimořádně úsporná) až „G“ (Mimořádně nehospodárná) podobně, jako je tomu již nyní u elektrospotřebičů.

Kdo potřebuje PENB ?

Novela zákona č. 406/2000 Sb., O hospodaření s energií, mimo jiné zavádí povinnost majitelům výše zmíněných typů budov označovat tyto budovy a jejich ucelené celky při jejich prodeji nebo pronájmu energetickými štítky (vypracováním PENB). Novela zákona platí také pro prodej jednotlivých bytů či kanceláří, zde byl ale schválen posun povinnosti do konce roku 2015. Do této doby lze splnit povinnost doložením tří ročních faktur za teplo, plyn a elektřinu. Pro nový pronájem bytů pak povinnost platí až od roku 2016, kdy již velká část budov průkaz bude mít tak jako tak zpracovaný.  U bytového domu bude totiž možné zpracovat jen jeden průkaz pro celou budovu, který poté mohou využívat všichni vlastníci bytů nebo členové bytového družstva.

Spolupracující odborníci jsou tyto PENB schopni pro Vás profesionálně zpracovat v co nejkratším možném termínu.

Jsme  držiteli certifikátu Prověřená společnost: http://www.proverenaspolecnost.cz/company,27265,ing-milos-kocian-realitn-a-znaleck-cinnost